Józsefváros költségvetése


Ezen az oldalon átláthatóan, interaktív ábrázolásban ismerheti meg Józsefváros költségvetését és fejlesztéseit. Az adatok "A projektről" menüpontból tölthetők le táblázatos formában.

Tovább

Tisztelt Látogató!


Idén már másodjára készítjük el Józsefváros költségvetéséhez kapcsolódóan azt az interaktív oldalt, ami segít a kerületi lakóknak, érdeklődőknek abban, hogy könnyebben tájékozódjanak az Önkormányzat munkájában, terveinkben, a közpénzek felhasználásában.

Tavalyi köszöntőmben azt írtam: az átláthatóság különösen fontos olyan helyzetben, amikor nem csak jó híreket tudunk hozni a polgároknak, hanem a nehézségekről is be kell számolunk. Itt is szeretném megköszönni a józsefvárosiak türelmét és megértését: a kerületet érő kettős csapás - a járvány és a kormányzati elvonások - helyben is éreztették hatásukat.

Örömmel számolok be arról, hogy a 2022-es költségvetés számos értelemben fordulatot hoz a kerület életébe: gyerekbarát Józsefvárost építünk, ház- és lakásprogramot indítunk, és elindítjuk a Józsefváros köztereiért programot, amely a köztisztaság és a közterek fejlesztését is célul tűzi ki. Célunk, hogy miután erőnkhöz mérten megvédtük a kerületieket a tavalyi nehézségektől, a következő években a kerület egyre gyerekbarátabb, élhetőbb, zöldebb, tisztább legyen. Ezt tükrözik idei fejlesztési terveink is.

Ismerjék meg Józsefváros költségvetését; nézzék meg, mire költünk, hogyan gazdálkodunk!

Kellemes böngészést kívánok!

Pikó András
Józsefváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2022 MÓD


Józsefváros idei költségvetése:
32,5 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
6,7 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
8,7 Mrd Ft
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
4,7 Mrd Ft
Finanszírozási többlet
10,1 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
2,3 Mrd Ft
9,7 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
9,4 Mrd Ft
Dologi kiadások
136,2 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
4,6 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
3,5 Mrd Ft
Beruházások
2,2 Mrd Ft
Felújítások
3,0 Mrd Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Józsefváros önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek. A finanszírozási bevétel az előző évek gazdálkodásának maradványából és az értékpapírok beváltásából áll.

A Bevételek és Kiadások ábrákra navigálva a Mérleg sorai részleteiben is böngészhetők. Ott a finanszírozási tételek külön is böngészhetőek, a Mérlegben azonban csak a finanszírozási bevételek és kiadások különbözetét, az ún. finanszírozási többletet tüntettük fel, ez okozza az összegek eltérését.

Bevételek 2022 MÓD


12 315,9 millió Ft12 315,9 millió Ft(35%)
Finanszírozási bevételek
8 739,3 millió Ft8 739,3 millió Ft(25%)
Közhatalmi bevételek
6 665,7 millió Ft6 665,7 millió Ft(19%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4 734,4 millió Ft4 734,4 millió Ft(14%)
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
2 296,2 millió Ft2 296,2 millió Ft(7%)
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A lefelé mutató nyílra kattintva a költségvetési sor részletezése, bontása található.

A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. parkolási bevételek, önkormányzati lakások lakbér bevételei) és átvett pénzeszközöket (pl. uniós pályázati forrás működési része) különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. ingatlanok) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók az előző évi gazdálkodás maradványai, illetve az értékpapírok beváltásából származó bevételek.

Kiadások 2022 MÓD


9 657,9 millió Ft9 657,9 millió Ft(28%)
Személyi juttatások és járulékok
9 406,2 millió Ft9 406,2 millió Ft(27%)
Dologi kiadások
4 560,7 millió Ft4 560,7 millió Ft(13%)
Egyéb működési célú kiadások
3 544,0 millió Ft3 544,0 millió Ft(10%)
Beruházások
2 997,6 millió Ft2 997,6 millió Ft(9%)
Egyéb felhalmozási kiadások
2 232,2 millió Ft2 232,2 millió Ft(6%)
Finanszírozási kiadások
2 216,5 millió Ft2 216,5 millió Ft(6%)
Felújítások
136,2 millió Ft136,2 millió Ft(0%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Személyi juttatások és járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
Felújítások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A lefelé mutató nyílra kattintva a költségvetési sor részletezése, bontása található.

A kiadások közgazdasági bontása működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók az állami támogatás előlegének elszámolása.

Fejlesztések 2022 MÓD


Megújuló Déri Miksa
Megújuló Somogyi Béla utca
Megújuló Práter és Tömő utca
Megújuló óvodák
Játszótér-felújítások
Józsefvárosi Részvételi Költségvetés
Zöld8: Klímavédelmi intézkedések
Nagyszabású utcafásítás
Kétszer tisztább Józsefváros

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!